Aktuálně ze Stonožky...
Milé děti, vážení rodiče,

ve Stonožce pro vás právě připravujeme pestrou nabídku
kroužků, akcí a dalších aktivit
pro školní rok 2022 / 2023.

V této době zároveň připravujeme naše letní tábory.

Při našich pravidelných aktivitách se znovu setkáme
v příštím školním roce.


Stonožka vám přeje krásné pohodové léto
plné slunce a zážitků!
STAŇTE SE VEDOUCÍM KROUŽKU!

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023 HLEDÁME VEDOUCÍ KROUŽKU
HRY NA KLÁVESY
a
TANEČNÍCH KROUŽKŮ
(street dance, ...)

Kontaktuje nás na info@ddmstonozkanm.cz,
telefonech 604 646 773, 774 619 032 nebo 724 004 084.

INFORMACE O PROVOZU
V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍM
COVID 19

OSOBÁM S PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ JE VSTUP ZAKÁZÁN!

Máme novou e-mailovou adresu:
info@ddmstonozkanm.cz

Baví vás nějaká volnočasová aktivita (různé sporty, modelářství, tanec, …) a jste v ní dobří? Máte chuť naučit své zálibě další lidi (děti nebo dospěláky) a předávat jim své zkušenosti?

DDM Stonožka v Novém Městě nad Metují hledá šikovné lidi
do svého týmu! Staňte se vedoucími kroužku, instruktory.
Přijďte k nám a buďte součástí nadšené party lidí, kteří smysluplně vyplňují volný čas dětí i dospělých.

Pokud je vám více než 15 let, jste spolehliví, zodpovědní a máte kladný vztah k dětem, jste to právě vy, koho hledáme!

Kontakt: Dáša Rudolfová, ředitelka DDM Stonožka,
tel: 604 646 773, mail: info@ddmstonozkanm.cz
Pár slov o nás...
Dům dětí a mládeže Stonožka má své sídlo na Malecí 588 v Novém Městě nad Metují. Stejně jako jiná zařízení tohoto typu, připravujeme i u nás ve Stonožce programy nejen pro děti a mládež, ale i pro rodiče, či prarodiče.
Činnosti, při kterých mohou naši klienti trávit svůj volný čas spočívají v pravidelných aktivitách, tzv. kroužcích, které probíhají pravidelně jedenkrát až dvakrát týdně a v aktivitách nepravidelných. Mezi nepravidelné řadíme akce, které probíhají každý měsíc na základě nabídky (technika tiffany, den dětí, soutěže, stopované,…) – celkový přehled najdete každoročně v našem Diáři. Dále nabízíme tzv. spontánní aktivity, které probíhají každý všední den ( pobyt v herně s knihami a časopisy, stolní tenis, stolní fotbal, šipky, počítače,…). Již několik let spolupracujeme i s mateřskými školami, které se účastní našich dopoledních programů a v poslední době jsou hodně navštěvovány i programy, které jsou určené základním školám.
Všechny nabízené aktivity připravuje tým tří interních pedagogů ve spolupráci se svými externími spolupracovníky.
Školský vzdělávací program naší organizace si můžete stáhnout zde.
Vnitřní řád DDM Stonožka naleznete zde.
Diář Stonožky pro rok 2020/2021